.

כמעט שם! אנא מלא את הטופס לגישה מידית!

מלא את הטופס ותוכל להתחיל מיד!

התאמת דיור לאנשים עם מוגבלות

אנשים עם מגבלה ביכולת הניידות והתפקוד, הנעזרים באביזרי עזר לניידות, זכאים לסיוע במימון התאמת פנים הדירה ודרכי הגישה אליה.

השינויים כוללים: הרחבת פתחים, שינויים בחדרי רחצה ושירותים, התאמת מטבח, בניית שבילי גישה מותאמים, התקנת מעקות לאורך מדרגות, התאמת מעלון, ועוד.
הסיוע ניתן כהלוואה ממשרד הבינוי והשיכון, ולעיתים נוסף עליה גם מענק, בהתאם לכללי הזכאות שקבע המשרד.

מה צריך לעשות כדי להתאים את הדירה?

     

 שלב ראשון: ביקור בית וקבלת המלצה של המרפאה בעיסוק

תחילה תחילה יש לפנות לרופא המשפחה או לאחות במרפאה, ולבקש הַפְנָיָה לריפוי בעיסוק להתאמת דיור. עם קבלת ההפניה, מרפאה בעיסוק תיצור עימך קשר לתיאום ביקור בית בדירה שאותה מבקשים להתאים. המרפאה בעיסוק תכין עבורך תוכנית אישית בהתאם למצב תפקודך וניידותך.

בתום ביקור הבית עליך לומר באיזו דרך אתה מעדיף לקבל את ההמלצה: באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני או באמצעות איסוף ידני שלך. לאחר הביקור אתה צפוי לקבל את דוח המרפאה בעיסוק.

     

 שלב שני: פנייה לקבלן לקבלת הצעות מחיר

כעת יש לפנות לקבלן ולבקש ממנו הצעת מחיר מפורטת לשינויים הנדרשים, בהתאם לדוח השינויים שהתקבל מהמרפאה בעיסוק. להלן ברשימת המסמכים מצוין אילו פרטים יש לכלול בהצעת המחיר. במקרים שבהם יש צורך בהתקנת מעלון או מעלית חובה לצרף שתי הצעות מחיר מחברה בעלת תו תקן ישראלי.
במידת הצורך, עליך לקבל היתר בנייה כחוק לביצוע השינוי.

     

 שלב שלישי: מילוי טופס מקוון

מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המקוון. במסגרת הבקשה תידרש לצרף מסמכים, כגון אישורי הכנסה, בהתאם לאופי פנייתך ולמצבך האישי. המסמכים הדרושים מפורטים באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון.

     

 שלב רביעי: המתנה לקבלת החלטת הוועדה

הוועדה להתאמת דיור היא ועדה משותפת למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד הבריאות. הוועדה דנה בבקשתך ותקבע אם לאשר לך הלוואה, ו/או הלוואה משולבת במענק או לדחות את הבקשה.
לתשומת ליבך, לא בהכרח כל הסכום שבהצעת המחיר יאושר.

פנייה לוועדת ערער: באפשרותך לערער על החלטת הוועדה באמצעות פנייה לוועדת ערער. את הערעור ניתן להגיש באמצעות העובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות הקרובה לאזור מגוריך.

     

 שלב חמישי: קבלת הסיוע

אם נמצאת זכאי גם למענק, תקבל מחצית מהסכום שיאושר לך לחשבון הבנק שלך בתוך 15 ימי עבודה (כמקובל בממשלה). את היתרה תקבל לאחר הצגת אישור של המרפאה בעיסוק שהשיפוץ בוצע לפי המפרט שהוגדר.
אם תידרש גם להלוואה, יהא עליך לפנות לבנק למשכנתאות ולפתוח תיק הלוואה. מחצית מההלוואה תשוחרר לאחר הסדרת הבטוחות שדורש הבנק, ומחציתה האחרת לאחר סיום השיפוץ ואישור המרפאה בעיסוק שהשיפוץ בוצע לפי המפרט שהוגדר (להלן שלב 6).
ההלוואה תהיה צמודה למדד, בריבית מסובסדת כמקובל לזכאים חסרי דירה של משרד הבינוי והשיכון. ההלוואה תינתן לתקופה של עד 30 שנה, בריבית בשיעור של 0.5% פחות מהריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל, בהתאם לתקופת ההחזר שתבחר, ולא יותר מ-3.0%.

     

 שלב שישי: ביקור בית חוזר לאישור ביצוע התאמת הדירה

לאחר השלמת העבודות להתאמת דירה, יש לתאם ביקור בית חוזר עם המרפאה בעיסוק לאישור ביצוע העבודות. אם אתה זכאי גם למענק, בשלב זה תקבל את מחציתו השנייה.
יש להשלים את התאמת הדירה בהתאם לדוח המרפאה בעיסוק בתוך שישה חודשים, מרגע קבלת האישור.

אפשרות לפנייה לא באמצעות האתר

אם אין ביכולתך למלא טופס מקוון, באפשרותך לפנות בדואר האלקטרוני אל עובדת סוציאלית בלשכות הבריאות. בגוף ההודעה עליך לציין את הפרטים ליצירת קשר עימך, ולצרף את ההמלצה והתוכנית של המרפאה בעיסוק. העובדת הסוציאלית לא תוכל לסייע לך ללא המסמכים האלה. רשימת העובדות הסוציאליות של משרד הבריאות ודרך הפנייה אליהן מתפרסמות באתר משרד הבריאות ובאתר משרד הבינוי והשיכון.
אם אתה לא נגיש לשירותי האינטרנט, באפשרותך להשאיר פנייה לעובדת הסוציאלית באמצעות המוקד 5400* או לברר עם המרפאה בעיסוק המטפלת כיצד להעביר את פנייתך לוועדה להתאמת דיור.

העובדת הסוציאלית לא תוכל לסייע לך ללא ההמלצה.

 

כל התשובות על השאלות

כאן תוכלו לקבל את כל התשובות על שאלותיכם, למשל: מי זכאי להתאמת הדירה? אילו מסמכים צריך להגיש לצורך הגשת הבקשה? עבור אילו דירות אפשר לקבל את הסיוע? האם אני חייב לקחת את רכיב ההלוואה בסיוע שאושר? האם אני רשאי לבצע רק חלק מן השינויים או מן ההתאמות? האם עליי להציג קבלות או חשבוניות בתום השיפוץ?

גובה הסיוע והרכבו

גובה הסיוע המרבי הוא 65,000 ₪ עבור שינויים פנימיים או חיצוניים בדירה ו-130,000 ₪ לצורך התקנת מעלון או מעלית.
את הסיוע ניתן לקבל כמענק עם הלוואה או כהלוואה בלבד.

 למדריך סיוע בדיור לנכים רתוקים

במדריך תוכלו לקבל מידע על סוגי הסיוע הניתנים בתחום הדיור לנכים רתוקים לכיסאות גלגלים. נכה רתוק הוא מי שמחזיק בידיו אישור חתום בידי לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות, ולפיו נקבעו לו שיעור של 100% נכות לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים. המדריך נכתב בשיתוף עמותת כל זכות.

אנחנו כאן כדי לעזור

במקרה של תקלה או שאלה טכנית (בלבד) במילוי הטופס המקוון, כגון אופן הכניסה למערכת ההזדהות הממשלתית, יש לפנות למענה הממשלתי, במספר 1299*.
בשאלות לגבי התהליך עצמו, כגון רשימת הטפסים שצריכים להגיש, הקריטריונים לזכאות ועוד, יש לפנות אל מוקד משרד השיכון והבינוי, במספר 5442*. לפני ההתקשרות נא בדקו אם יש תשובה על שאלתכם בדף השאלות והתשובות.
אם דרושה התאמה מיידית של הדירה בעת אשפוז בבית חולים, יש לפנות לשירות הריפוי בעיסוק בבית החולים והוא יפנה את בקשתך לקופת החולים.

 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.